ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ จัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนแก่โรงเรียนนาคประสิทธิ์นครปฐม

2017-09-11  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ.2560 คณะครูและนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์นครปฐมกว่า 80 คนได้เดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ


ท่านจางปัว รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯแสดงการต้อนรับและได้กล่าวแนะนำศูนย์


นักเรียนได้ร่วมกันถ่ายภาพ ณ สระน้ำของศูนย์วัฒนธรรมจีน


ช่างภาพรุ่นจิ๋ว


ชมนิทรรศการ


ชมนิทรรศการ


คุณครูกู่เจิงสอนวิธีการใช้นิ้วบรรเลงกู่เจิงกับนักเรียน


ฝึกดีดกู่เจิง


วิชาภาพวาดพู่กันจีน


ผลงานนักเรียน--ดอกเหมย


ฝึกวาดภาพดอกบัว


วิชาระบำจีน


วิชาระบำจีน


วิชาระบำจีน

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก