งานฉลองเทศกาลหยวนเซียว โดยคณะโรงละครแสดงศิลปะพื้นบ้านมองโกเลียใน 14-18 กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-14  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน


งานฉลองเทศกาลหยวนเซียว
โดยคณะโรงละครแสดงศิลปะพื้นบ้านมองโกเลียใน
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชมฟรี

สถานที่จัดกิจกรรม:

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพและสถานที่อื่น ๆ ในเขตกรุงเทพฯ


หน่วยงานผู้จัดงาน:

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน


หน่วยงานผู้ดำเนินงาน:

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน


หน่วยงานจัดแสดง:

โรงละครแสดงศิลปะพื้นบ้านมองโกเลียในส่งความสุขแห่งปีหมูทอง ปีแห่งความโชคดี โดยทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะจัดงานฉลองต้อนรับ "เทศกาลหยวนเซียว" ในหลายเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อร่วมฉลองความสุขในเทศกาลหยวนเซียวไปพร้อมกับคุณ

เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีฮูฮอตเป็นเมืองเอก และมีพรมแดนติดกับ 8 มณฑลใกล้เคียง ภายในปี 2560 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,504,800,000 คน ที่นี่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และได้รับการขนานนามว่า “ตะวันออกมีป่าไม้ ตะวันตกมีเหมืองแร่ ตอนใต้มีนาข้าว ตอนเหนือมีทุ่งเลี้ยงสัตว์” ที่นี่ทุ่งหญ้า ป่าไม้ และพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยต่อหัว ถูกจัดเป็นอันดับแรกของจีน และเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุหายากอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ทุ่งหญ้ามากสุดในประเทศจีน

การมาเยือนประเทศไทยของคณะโรงละครแสดงศิลปะพื้นบ้านมองโกเลียในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางคณะฯ จะนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีสีสัน อาทิ ระบำ บรรเลงดนตรี ฯลฯ มาถ่ายทอดสู่สายตาผู้ชม และเพื่อให้คุณได้รู้จักมองโกเลียในมากยิ่งขึ้น ทางเรายังจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่สวยงาม รวมทั้งวัตถุต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้ามองโกเลียในมาให้ชื่นชมอีกด้วยรอบการแสดง


วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
สายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 6


วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:00 น.
จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ


วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:00 น.
จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ


เข้าชมฟรี

รอบวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00น. จัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
รอบวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00น. จัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
โทรจองสายด่วน 02-246-1666
ทุกวัน 08:30-12:00;13:00-17:30


[หมายเหตุ]
1.เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างการแสดง เด็กที่มีความสูงไม่ถึง 1.2 เมตรจะไม่อนุญาตเข้าชมการแสดงครั้งนี้
2.กรุณาให้ความร่วมมือที่จุดตรวจสัมภาระ บริเวณประตูทางเข้าโรงละคร
3.กรุณาแสดงบัตรประจำตัวและแจ้งเลขที่จองเพื่อลงทะเบียนรับบัตรเข้าชม
4.โปรดเข้าประจำที่นั่งตามหมายเลขบัตรก่อนการแสดงเริ่ม 15 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง
5.โปรดแต่งกายให้สุภาพระหว่างการเข้าชมและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางศูนย์
ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก