เข้าชมฟรี

2018-09-01  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

日期

วันที่

纪录片

สารคดี

故事片

ภาพยนตร์

9.1

14.00中医大师-李济仁
Chinese Medicine Master  Li Jiren

14.30道士下山 
Monk Comes Down The Mountain


▲纪录片
中医大师--李济仁
สารคดี
Chinese Medicine Master Li Jiren
1 Sep. 14.00 hrs.

日期:9月1日14.00
片长:30 Mins
放映地点:曼谷中国文化中心剧场

剧情简介
美国年轻医生安德鲁来到中国安徽芜湖拜访著名中医大师李济仁。在不长的一段接触时间中,安德鲁不但跟随、观察李大师给病人诊病并学习中医理论知识,与李大师的病人们交谈,甚至自己还成为李大师的病人,请其为自己诊病。慢慢地,安德鲁领会了中医的基本理论,学会了一些中医诊视和治疗方法,特别是逐渐解除了他原本对中医的一些疑惑。

▲故事片
《道士下山》
ภาพยนตร์
Monk Comes Down The Mountain

日期:9月1日14.30
放映地点:曼谷中国文化中心剧场

导演:陈凯歌
主演:王宝强/郭富城/张震/林志玲/范伟
类型:喜剧/动作
语言:汉语普通话(英文字幕)
片长:123分钟

剧情简介
动荡的时代下,武功高强的道士何安下(王宝强 饰)被师父(李雪健 饰)送下山自谋生路。不谙世事的他来到大千世界,因抢了荷叶鸡而拜入医生崔道宁(范伟 饰)的门下。老板娘玉珍(林志玲 饰)如花似玉,同时周旋在丈夫和叔叔道融(吴建豪 饰)之间,由此酿成一场悲剧。此后何安下独自经营药房,却无意中卷入江湖恩怨之中。他被隐姓埋名的扫地道士周西宁(郭富城 饰)高强的武功所折服,自愿拜其为师。与此同时,周的师弟彭乾吾(元华 饰)杀气腾腾找上门来。而曾与周一同练功的查老板(张震 饰)更将风波推向了高潮。上山,下山,何安下在短短的时间内悟出了许多真理……

Plot
1 Sep. 14.30 hrs.
Subtitle: English
He Anxia, an unsophisticated young monk, leaves the Taoist temple on the mountain as a result of shortage of food, only to be stunned by the dazzling mundane life, The innocent young man finds the world entirely different from what he once imagines. He eventually comes to understand what his master tells him before, a real hero always stays on the right course.

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก