สมบัติแห่งชาติ ชุดมรดกศิลปะประเทศจีน

2018-08-19  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

วันเวลา

19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 16.30 น.


สถานที่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ


หน่วยงานผู้จัด

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยศิลปะแห่งประเทศจีนสมบัติแห่งชาติ เป็นชุดมรดกศิลปะประเทศจีนที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบของ นิทรรศการและงานดนตรี ได้รับเกียรติการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยการรวมตัวของศิลปินหลายท่านที่เชี่ยวชาญศิลปะหลากหลายแขนงจากสำนักวิจัยออกแบบศิลปะทางวรรณกรรม สถาบันวิจัยศิลปะแห่งประเทศจีน ซึ่งทุกท่านล้วนมีความชำนาญเฉพาะทางและมีเอกลักษณ์ในตัวเองที่โดดเด่น โดยได้มีการคัดเลือกเครื่องดนตรีโบราณของจีนไม่ว่าจะเป็นผีผา ซอเอ้อหูกู่ฉิน ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ภาพวาดพู่กันจีน และภาพถ่ายซึ่งมาพร้อมกับการแสดงอุปรากรจีนเป็นการทำให้ศิลปะมรดกประจำชาติของจีนเบ่งบานดั่งบุปผาอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจและสัมผัสถึงวัฒนธรรมอันดั้งเดิมและเสน่ห์ของศิลปะแบบคลาสสิกของจีน อีกทั้งนิทรรศการครั้งนี้ จะทำให้ผู้ชมชาวไทยได้ใกล้ชิดกับมรดกทางศิลปะของประเทศจีน พัฒนาความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-246-1666 เสิร์ฟพร้อมคอฟฟี่เบรค

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา16.30 น.

หมายเหตุ
ผู้ลงทะเบียนที่ลงชื่อเข้าร่วมงานพิธีเปิดตรงเวลา มีสิทธ์ได้รับบัตรเข้าชมการแสดงเวลา 19.00 น. ในวันดังกล่าว หากท่านสนใจเข้าชมการแสดงด้วย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับเลขที่จองสำหรับชมการแสดงด้วยคะ


สถาบันวิจัยศิลปะแห่งประเทศจีน

เป็นหน่วยงานราชการที่วิจัยทางด้านศิลปะระดับประเทศ ซึ่งขึ้นตรงกับสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เป็นหน่วยงานแรกที่ทางสภารัฐจีนประกาศให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถมอบปริญญาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีการพัฒนารูปแบบออกเป็นสามรูปแบบในด้านการวิจัยศิลปะ การศึกษาศิลปะ และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งถือเป็นศูนย์การวิจัยและศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศที่มีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนศิลปะระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ทั่วโลกนั่น ก็คืองานอีกอย่างที่ทางสถาบันวิจัยศิลปะแห่งประเทศจีนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานในทุกๆด้าน โดยใช้จัดงานสัมมนา นิทรรศการ การแสดง สังเกตการณ์และเยี่ยมชม สถาบันวิจัยศิลปะแห่งประเทศจีนได้ความร่วมมือกับ 50 กว่าประเทศเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมความรู้และการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ไปถึง 5 ทวีปทั่วโลก

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก