กิจกรรมอบรมตัดกระดาษ งาน “สัปดาห์มรดกวัฒนธรรม ปี2017”

2017-06-06  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

เหยาเป่าเหรียนเป็นลูกศิษย์ของเฉินหย่งไฉ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาระดับชาติ (สาขาการตัดกระดาษกวางตุ้ง) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นศิลปินสถานบันสร้างสรรค์ศิลปะเมืองฝอซาน ผลงานเหยาเป่าเหรียนได้รับรางวัลทั้งในและนอกประเทศมากมาย ตารางการอบรมการตัดกระดาษครั้งนี้ มีดังนี้

 ห้องที่1 เรียน2ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 13.30-15.00

วันที่ 7 มิถุนนยน เวลา 14.00-16.00

ห้องที่2 เรียน 2 ครั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 14.00-16.00

วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 14.00-16.00

หมายเหตุ ไม่คิดค่าอบรม สมัครเข้าอบรมกรุณาติดต่อ 02-2461666

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก