ชุดกิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมจีน 2017

2017-06-03  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีน ทำให้ประชาชนชาวไทยมีโอกาสได้สัมผัสมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาจีนอย่างใกล้ชิด ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ จะเปิดงานสัปดาห์มรดกวัฒนธรรมจีนในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงวีดีทัศน์ การแสดงหุ่นกระบอก การอบรมตัดกระดาษ สาธิตหัตถกรรมจีน และแนะนำผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์วัฒนธรรมจีน งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย ส่งเสริมโครงการพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เชื่อมโยงความเข้าใจและมิตรภาพทั้งสองประเทศ

ตารางกิจกรรม

เวลา 15.00น. วันที่ 3 มิถุนายน  พิธีเปิดสัปดาห์มรดกวัฒนธรรมจีน

วันที่ 3-7 มิถุนายน การแสดงหุ่นกระบอกจีน วันละ 1 รอบ

วันที่ 3-12 มิถุนายน สาธิตหัตถกรรมมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาแห่งมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย รูปปั้นฮุยซู่ การตัดกระดาษ การทำและเขียนสีบนการชงชา ศิลปะการชงชา ศิลปะการจุดเทียนหอม และนิทรรศการภาพวาดพู่กันจีนของจิตรกรฟางฉู่ฉง

วันที่ 6-11 มิถุนายน อบรมการตัดกระดาษเชิงมรดกดวัฒนธรรมแห่งเมืองฝอซาน โดยมี หยาวเป่าเหรียน หัวหน้าผู้สืบทอดศิลปะการตัดกระดาษรุ่นปัจจุบัน เป็นผู้อบรม

วันที่ 14-24 มิถุนายน แสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในประเทศจีนกว่า 300 ชิ้น จากหอสมุดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติประเทศจีน หอศิลป์แห่งประเทศจีน คฤหาสน์กงหวังฝู่ พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:  02 246 1666


ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก