การประกวดภาพถ่าย“งานฉลองตรุษจีนปี2559”

2016-01-01  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

๑.หน่วยงานที่จัดงาน

ผู้จัดงานเว็บไซต์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน www.chinaculture.org

ผู้ดำเนินงานเว็บไซต์เดลินิวส์แห่งประเทศจีน www.chinadaily.com.cn

ผู้สนับสนุนกรมวิเทศสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

๒. เงื่อนไขการเข้าร่วม

ช่างภาพมืออาชีพและผู้ที่รักการถ่ายภาพที่สนใจวัฒนธรรมจีนและได้ฉลองตรุษจีนที่ต่างประเทศสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้โดยไม่จำกัดสัญชาติ

๓. รายละเอียด

1.หัวข้อและเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับงานฉลองตรุษจีนที่ต่างประเทศ(หมายเหตุ ฉลองตรุษจีนที่ต่างประเทศหมายถึงฉลองตรุษจีนที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยไม่รวมประเทศจีน)หรือแสดงถึงบรรยากาศสภาพจริงของผู้คนในการฉลองตรุษจีน

2. ผลงานที่ส่งมาร่วมงานต้องถ่ายที่ต่างประเทศ

3. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายภาพไม่ควรแก้ไขภาพต้นฉบับ แต่ตัดแต่งได้ ปรับสีได้

4. สามารถส่งผลงานภาพถ่ายจะส่งทางไฟล์ที่เป็นTifและJpg ขนาด300dpiไฟล์ Tif ไม่ต่ำกว่า50ไฟล์Jpgไม่ต่ำกว่า7M(เมื่อส่งผลงานภาพถ่ายผ่านเฟซบุ๊คสามารถส่งภาพที่มีไฟล์ขนาดเล็กได้ แต่ต้องบันทึกภาพต้นฉบับไว้หากได้รับคัดเลือกจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาอีกครั้ง)

5. ผลงานภาพถ่ายจะเป็นภาพเดี่ยวหรือภาพชุดก็ได้ภาพชุดต้องมีภาพ4-8ภาพซึ่งนับเป็นชุด

6.ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นชื่อผลงานคำอธิบายหรือคำแนะนำภาพถ่ายสถานที่ถ่ายภาพที่เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ เพื่อสะดวกในการติดต่อควรระบุชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งผลงาน

7. การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ถือว่าเป็นการยอมรับยินยอมหมอบสิทริ์ให้หน่วยงานที่จัดงานซึ่งสามารถไปใช้หรือเผยแพร่ได้โดยไม่ติ้องขออนุญาตหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้กับเจ้าของผลงานเดิม

8. ลิขสิทธิ์และปัญหาทางด้านกฎหมายของผลงานภาพถ่ายที่ส่งมาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานหรือช่างภาพเอง ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหากภาพที่ส่งมามีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมายใดๆทุกประการ

9. หลังจากประกาศผลประกวดหน่วยงานผู้จัดงานจะแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเพื่อชำระค่ารางวัลหากไม่ส่งข้อมูลตามความต้องการจะถือว่าสละสิทธิ์

๔.ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2559

๕. วิธีการส่ง

1. สามารถส่งผลงานได้ที่อีเมลล์contest@chinadaily.com.cn

(https://www.facebook.com/China-Culture-1575300589358145/);

2. สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถอัพโหลดภาพใส่เฟสบุ๊คของwww.chinaculture.org(https://www.facebook.com/China-Culture-1575300589358145/);

แสกนคิวอาร์โค้ดติดตามเฟสบุ๊คของ China Culture

3. หน้าเว็บไชต์ภาษาอังกฤษ:http://bbs.chinadaily.com.cn;

4.หมายเหตุ: ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลของตนตามความจริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ หากไม่กรอกข้อมูลตามความจริงจะไม่มีสิทธิได้รับการประเมินผลงาน

๖.รางวัล

1. ภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะมี200 ภาพ โดยแบ่งดังนี้

รางวัลที่1 จำนวน10 รางวัล รางวัลละ 5000 หยวน

รางวัลที่2 จำนวน20 รางวัล รางวัลละ 3000 หยวน

รางวัลที่3 จำนวน70 รางวัล รางวัลละ 1000 หยวน

รางวัลชมเชย จำนวน100 รางวัล รางวัลละ 500 หยวน

2.ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่ารางวัลโดยผู้จัดงานเป็นผู้รับผิดชอบภาษีรางวัล

๗.หมายเหตุ

กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นไปตามกฎกติกาของหน่วยงานที่จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำตาม หากผลงานที่ส่งมาไม่เป็นไปตามกฎกติกาที่ระบุไว้จะไม่ได้รับการพิจารณา


ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก