ข่าวสารจากศูนย์ฯ

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ว่าวแบบศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม

2016-02-18

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้กิจกรรมประดิษฐ์ว่าวแบบศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยมีหัวข้อที่มีชื่อว่า.... สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 200 กิโลเมตร

นิทรรศการว่าวและการตัดกระดาษจากมณฑลซานตงในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรรษา

2016-02-16

พิธีเปิดนิทรรศการว่าวและการตัดกระดาษจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรมวัฒนธรรมมณฑลซานตงและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯเป็นผู้จัด

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจัดงาน “ปีวัฒนธรรมมณฑลซานตง ประเทศจีน”

2015-11-16

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน รัฐบาลมณฑลซานตง กรมวัฒนธรรมมณฑลซานตง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาวิชาการหณีซัน

2015-11-16

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กรมวัฒนธรรมมณฑลซานตง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการหณีซันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ท่านนิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีน ท่านหวาง ซูเจียน รองผู้ว่าราชการมณฑลซานตง ท่านพินิจ

รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของนักข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2015-10-16

วันที่ 10 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองามได้มาให้คำสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขณะสัมภาษณ์ ท่านได้เน้นถึง การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ คือการสร้างรากฐานมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งสอง

บทความอันสวยงามจากจีนสู่สายตาโลก

2015-08-24

ประเทศจีนเริ่มก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนที่ต่างประเทศ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 80 ตอนนี้เวลาผ่านไป30 ปีแล้ว ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนทั่วโลกได้จัดงาน กิจกรรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูล …

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายนายลั่ว ซู่กาง พบปะ นาง จุฑาพร เริงรณอาษา รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2015-08-13

ในวันที่ 13 สิงหาคม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมจีน นายลั่ว ซู่กางได้พบกับนาง จุฑาพร เริงรณอาษารักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครอบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทย กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น งาน “ตรุษจีน ปี2016 ที่ประเทศไทย” และ กิจกรรม “แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ

จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2015-07-20

และในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมด้วยกันคือ งานสัมมนาหัวข้อ”ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย” นิทรรศการภาพเขียน ภาพวาดและภาพถ่ายฝีมือทูตจีน และการแสดงนาฏศิลป์ประจำชาติจีน

首页上一页123下一页末页

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก