ข่าวสารจากศูนย์ฯ

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดคอร์สการเขียนพู่กันรอบใหม

2016-12-12

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิดคอร์สการเขียนพู่กันรอบใหม

คอร์สการเขียนพู่กันจีนเปิดรับสมัครแล้ว!

2015-10-19

แห่งประเทศจีนเปิดรับสมัครผู้เรียนคอร์สการเขียนพู่กันจีนแล้ว!ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจและมีความ ชื่นชอบในการเขียนพู่กันจีนมาทดลองพร้อมทั้งสมัครเรียน

首页上一页1下一页末页

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก