ข่าวสารจากศูนย์ฯ

งิ้วคุนจวี้

2017-10-17

ระหว่างวิวัฒนาการทางประวัติของงิ้ว งิ้วคุนจวี้เคยมีชื่อเรียกกันต่าง ๆ นานา เช่น “คุนซานเชียง”“ คุนเตี้ยว”“คุนฉวี”“หนานฉวี”และ“หนานอิน”

ประวัติของงิ้วปักกิ่ง

2017-10-17

งิ้วปักกิ่งของจีนถูกขนานนามว่าเป็น“อุปรากรแห่งบูรพา” นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติขนานแท้ของจีน เพราะเกิดขึ้นในปักกิ่ง จึงมีชื่อเรียกกันว่า “จิงจวี้” ที่แปลเป็นไทยว่า “งิ้วปักกิ่ง”

งิ้ว“หวงเหมยซี่”

2017-10-17

งิ้ว“หวงเหมยซี่”เดิมมีชื่อว่า “หวงเหมยเตี้ยว”หรือ “ไฉ่ฉาซี่ ” เป็นงิ้วพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีขึ้นในเขตเชื่อมต่อกันระหว่างมณฑลอานฮุย หูเป่ยและเจียงซี ต่อมา สำนักหนึ่งของงิ้วพื้นบ้านชนิดนี้ได้ค่อย

เจิง

2017-10-17

กู่เจิงปัจจุบันเป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย 21 สายใช้วางในแนวนอนเวลาเล่น แต่ละสาย มีหย่อง(ไม้ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายตัว A รองรับสายแต่ละเส้น)รองรับ

เซียว(ขลุ่ยจีน)

2017-10-17

เซียว มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ตุ้งเซียว เป็นเครื่องดนตรีโบราณของจีน ตั้งแต่หลายพันปีก่อน เซียวก็เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่แพร่หลายในจีนแล้ว เมื่อเริ่มมีเครื่องดนตรีไผ เซียว

ซุน

2017-10-17

ซุนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่อเป่าโบราณที่สุดของจีน มีประวัติกว่า 7 พันปีแล้ว

เซิง

2017-10-17

เซิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าที่เก่าแก่ของจีน มีประวัตินานที่สุดที่ใช้ลิ้นเป็นเอกเทศในโลก และเคยมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเครื่องดนตรีตะวันตกด้วย

ฉิน

2017-10-17

กู่ฉินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดโบราณของจีน เมื่อกว่า 3000 ปีก่อน บรรพบุรุษชาวจีนได้ประดิษฐ์กู่ฉินขึ้นมา

首页上一页1234下一页末页

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก