เทศกาลชงหยาง

2017-10-17  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน


วันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติ ตรงกับเทศกาลฉงหยางตามประเพณีของจีน เทศกาลฉงหยางเรียกได้อีกว่า “เทศกาลเก้าคู่” “เทศกาลผู้สูงอายุ” คนโบราณคิดว่าวันนี้เป็นวันมงคลที่ควรค่าน่ายินดี อีกทั้งฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นฤดูทองของการเก็บเกี่ยวพืชผลในแต่ละปี ดังนั้นจึงได้เริ่มมีการฉลองเทศกาลนี้มานานมากแล้ว เสียงอ่าน “九九重阳 – จิ่วจิ่วฉงหยวน – เทศกาลฉงหยวนวันที่เก้าเดือนเก้า” พ้องกับคำว่า “久久- จิ่วจิ่ว – ยืนยาว” ในบรรดาตัวเลข, เลขเก้าเป็นเลขที่ใหญ่ที่สุด มีความหมายว่าอายุยืนนาน ดังนั้น ในปี 1989 ประเทศจีนได้กำหนดให้วันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติเป็นเทศกาลผู้สูงอายุ เพื่อปลุกกระแสสังคมให้เคารพรักและดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลผู้สูงอายุมีมากมายหลายอย่าง อันดับแรกเทศกาลผู้สูงอายุมีประเพณีการปีนเขา “金秋九月,秋高气爽 – เดือนเก้าในฤดูทองแห่งใบไม้ร่วง อากาศปลอดโปร่งแสนสบาย” การปีนเขาในเทศกาลนี้มุ่งหวังให้เกิดความปลอดโปร่งโล่งใจ มีเป้าหมายให้ออกกำลังกายห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และมีธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการปีนเขาคือการกินขนมฉงหยาง คำว่า “糕 – เกา – ขนม” เสียงพ้องกับ “高– เกา – สูง” เพราะฉะนั้นการกินขนมฉงหยางจึงมีความหมายที่เป็นมงคลหมายถึงย่างก้าวที่สูง ขึ้น เทศกาลฉงหยางยังมีธรรมเนียมการชมดอกเบญจมาศ ดังนั้นเทศกาลฉงหยางจึงเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลดอกเบญจมาศ สมัยโบราณยังมีธรรมเนียมนิยมทัดใบจูอวี๋ ดังนั้นเรียกได้อีกว่าเทศกาลจูอวี๋ ใบจูอวี๋ใช้ปรุงยา ใช้ดองเหล้าเพื่อบำรุงร่างกายให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ


ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก