โครงการเรียนรู้ประเทศจีนงานสัมนา บำรุงสุขภาพและรักษาความงามโดยวิธีแพทย์แผนจีน จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2017-07-06  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

วันที่1-2 กรกฏาคม โครงการเรียนรู้ประเทศจีนงานสัมนา “บำรุงสุขภาพและรักษาความงามโดยวิธีแพทย์แผนจีน”  จัดขึ้นที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพฯ งานนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ณ กรุงเทพฯ และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน เป็นหน่วยงานผู้จัดงานหลัก  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย  สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานผู้ช่วยจัดงาน ภริยาเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย มาดาม ชู ฉิ่งหลิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมจีนแห่งสถานทูตจีน ประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ท่านหลาน ซู่หง ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ท่านฉิน ยวู่เซิน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ท่าน จาง ปอ ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ท่าน วรรณา ลอลือเลิศ ประธานสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย        ท่านหลิน ตันเฉียน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่านหวง เจี้ยนจวุน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแพทย์แผนจีนและบุคคลทั่วไปกว่า 200 คน ได้เข้าร่วมงานสัมนาในครั้งนี้ 

งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ซ่งผิง ผู้อำนวยการจากสถาบันวิทยาศาสตร์แพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีน  ได้บรรยายในหัวข้อ “บำรุงสุขภาพและรักษาความงามโดยวิธีแพทย์แผนจีน” ซึ่งได้เปิดเผยเคล็ดลับการบำรุงสุขภาพและรักษาความงามโดยวิธีแพทย์แผนจีนแก่ประชาชนชาวไทย 

งานสัมนาในครั้งนี้ มีส่วนช่วยทำให้ประชาชนไทยได้รู้จักและเข้าใจแพทย์แผนจีนได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้เผยแพร่ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านการบำรุงสุขภาพโดยวิธีแพทย์แผนจีน ขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมแพทย์แผนจีน และเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านแพทย์แผนจีน และยาสมุนไพรจีน ระหว่างสองประเทศ ซึ่งถือเป็นการสืบทอด เผยแพร่ และพัฒนาแพทย์แผนจีนต่อไปลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก