ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาวิชาการหณีซัน

2015-11-16  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กรมวัฒนธรรมมณฑลซานตง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการหณีซันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ท่านนิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีน ท่านหวาง ซูเจียน รองผู้ว่าราชการมณฑลซานตง ท่านพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวและได้กล่าวเปิดงาน ท่านสี เซี่ยงหง อธิบดีกรมวัฒนธรรมมณฑลซานตง ท่านหลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  รศ นิยม.ดร. รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านข่ง เหวยคื่อ รองประธานสมาคมวัฒนธรรมมณฑลซานตง นักวิชาการด้านลัทธิขงจื๊อและศาสนาพุทธและนิสิตนักศึกษาจำนวน 400 กว่าคนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้

ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีเปิดงานไว้ว่า การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนมีประวัติอันยาวนาน การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกัน ลักทธิขงจื๊อได้ค่อยๆ ซึมซาบในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย และได้ส่งผลกระทบต่อประเพณีไทยเป็นอย่างมาก การจัดงานสัมมนาวิชาการนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งสองประเทศ ท่านนิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีน ท่านหวาง ซูเจียน รองผู้ว่าราชการมณฑลซานตงต่างก็เห็นว่าการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านความคิด และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมจีนสู่สังคมไทย

งานสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีหัวข้อว่า ลัทธิขงจื๊อ ศาสนาพุทธ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน ซึ่งมีนักวิชาการทั้งจีนและไทยร่วมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก