ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของนักข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน CCTV ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

2015-10-28  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน


ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก