สาส์นจากผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

2015-10-21  กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

ตั้งแต่วันที่21 พฤษจิกายน ค.ศ.2012 ที่ศูนวัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและดำเนินการมาหนึ่งปีกว่าต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งไทยและจีนที่ให้ความสนใจและสนับสนุน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองตรุษจีนปีมะเมีย ดิฉันในนามของศูนย์วัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ทุกคน ขออวยพรปีใหม่ขอให้ผู้ที่สนใจและให้การสนับสนุนการพัฒนาของศูนย์วัฒนธรรมจีนมาโดยตลอด ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง!ครอบครัวมีความสุข! เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน !สมหวังดังปรารถนา!

เพื่อให้ประชนชาวไทยเข้าถึงศูนย์วัฒนธรรมจีนได้ง่ายขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ในปีใหม่นี้ทางศูนย์ฯได้เพิ่มการบริการทางวีแชทเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารกิจกรรม คอร์สอบรม ข่าวการฉายภาพยนต์จีนประจำสัปดาห์ ฯลฯ ในขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของจีนและความรู้ด้านอารยธรรมของประเทศจีน

ในปี2014 ศุนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ จะให้บริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพอันดีของประชาชนทั้ง2ประเทศให้มากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ขออวยพรทุกคนอีกครั้ง: สุขสันต์ตรุษจีน โชคดีปีมะเมีย


หลันซู่หงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

4 กุมภาพันธ์ 2014 ณ กรุงเทพฯ

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก