บรรยาย/สัมมนา

ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จะจัดกิจกรรมการบรรยาย “วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน”

ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จะจัดกิจกรรมการบรรยาย “วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน” การบรรยายครั้งนี้ ได้เชิญ ศ.ดร.อู่ ตง อาจารย์คณะกังฟู มหาวิทยาลัยกีฬากรุงปักกิ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับกังฟูจีน เช่น มวยไทเก็ก มวยเซี่ยงสิงฉวนหรือเรียกว่ามวยเลียนแบบสัตว์ฯลฯ ทางศูนย์วัฒนธรรมจีนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้กังฟูจีน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

หมดอายุบรรยาย/สัมมนา

ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จะจัดกิจกรรมการบรรยาย “วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน”

2018-07-27 - 2018-07-28

展览名称:วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จะจัดกิจกรรมการบรรยาย “วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน” การบรรยายครั้งนี้ ได้เชิญ ศ.ดร.อู่ ตง อาจารย์คณะกังฟู มหาวิทยาลัยกีฬากรุงปักกิ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับกังฟูจีน เช่น มวยไทเก็ก มวยเซี่ยงสิงฉวนหรือเรียกว่ามวยเลียนแบบสัตว์ฯลฯ ทางศูนย์วัฒนธรรมจีนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้กังฟูจีน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

การบรรยายแพทย์แผนจีนดั้งเดิมในหัวข้อ“การรักษาโรคและบำรุงสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน”

2017-12-09

展览名称:“การรักษาโรคและบำรุงสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน”

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:การบรรยายแพทย์แผนจีนดั้งเดิมในหัวข้อ“การรักษาโรคและบำรุงสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน”จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00-17.30 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

首页上一页1下一页末页

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก