ภาพยนตร์

กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

หมดอายุภาพยนตร์

กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

2019-03-01 - 2019-03-30

展览名称:กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

2019-01-01 - 2019-01-31

展览名称:กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:กำหนดการฉายภาพยนตร์รอบวันเสาร์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

เข้าชมฟรี

2018-12-01 - 2018-12-22

展览名称: เข้าชมฟรี

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:苏绣Su Embroidery,催眠大师The Great Hypnotist,中国秘境阿拉善Alxa-A Mysterious Area of China,夏洛特烦恼Goodbye Mr.Loser

เทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่13และเทศกาลภาพยนตร์จีน-ไทย2018

2018-10-20 - 2018-10-28

展览名称:เทศกาลภาพยนตร์จีนครั้งที่13และเทศกาลภาพยนตร์จีน-ไทย2018

展览地点:ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โรงละครชั้น 2

展览简介:วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. พิธีเปิด จะจัดฉายภาพยนตร์จีนเรื่อง Our Shining Days และภาพยนตร์ไทยสั้นเรื่อง Love En Route

เข้าชมฟรี

2018-10-06

展览名称:เข้าชมฟรี

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:The Axisof the Country,The Founding of A Republic

เข้าชมฟรี

2018-09-01

展览名称:เข้าชมฟรี

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:Chinese Medicine Master Li Jiren,Monk Comes Down The Mountain

เข้าชมฟรี

2018-08-04 - 2018-08-25

展览名称:เข้าชมฟรี

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:Crescent Spring by the Singing Sand Mountain,Somewhere Only we know,Notes on Hongshui River,Only You,In Remembrance of Peace,I am Somebody,The Affection for the Oroqens,Money On the Road

เข้าชมฟรี

2018-06-02 - 2018-06-30

展览名称:เข้าชมฟรี

展览地点:กรุงเทพฯศูนย์วัฒนธรรมจีน

展览简介:Extraordinary 21 Hours,The Nightingale,Buddhist Legacy in Qingzhou,So Yong,Old House Old Grandma,Partners,He Zhanhao & The Butterfly Lovers,Confucius

首页上一页1234下一页末页

ลืมรหัสผ่าน >> ยังไม่มีรหัส? ลงทะเบียนใหม >>

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ไม่เป็น พอใช ได้ ดี ดีมาก